Bemutatkozás

Az Érdi Tanoda Egyesületet civilek alapították abból a célból, hogy támogassák a környékükön mélyszegénységben élő embereket. Segíteni szeretnénk az általános, esetleg középiskola elvégzésében, és azon kompetenciák megszerzésében, ami a mindennapi élethez szükséges. Munkatársaink között főleg tanárok, szociális munkások, mérnökök, vállalkozók vannak.

Bevezetés

A Tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz.

Általános esetben amelyik szülő megteheti, külön szolgáltatást vásárol gyermekének, de sok család és tanuló esetében erre nincs lehetőség. Sikertelenek lesznek az iskolában, a kudarcok lemorzsolódáshoz, alacsony iskolai végzettséghez vezetnek. E gyerekek legtöbbje szegény családból érkezik, elsősorban nekik segíthetnek a tanodák. Mivel az iskolai követelményekhez történő alkalmazkodást a társadalmi-gazdasági háttér alapvetően meghatározza, ezért azok a gyerekek, akik hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy roma családból érkeznek az iskolába, sok esetben nehezen alkalmazkodnak az iskola elvárásaihoz és sok esetben az iskola sem tud alkalmazkodni hozzájuk. A nehézségek jelentős része megfelelő pedagógiai, szociális támogatással, a hátrányok kompenzálását célzó fejlesztésekkel kiküszöbölhető. A Tanoda, mint az inkluzív nevelés szemlélete mentén kialakított és alkalmazott oktatáson kívüli (extrakurrikuláris) pedagógiai tevékenységek rendszere, hozzájárul ahhoz, hogy az alap- és középfokú köznevelési intézményekben tanuló, különböző társadalmi helyzetű, kulturális hovatartozású és egyéni adottságú tanulók tanulmányaikban sikeresebben haladjanak előre az iskolában és ezen keresztül megvalósuljon társadalmi mobilitásuk. Ezen pedagógiai tevékenységrendszer (továbbiakban Tanoda) meghatározása, valamint jogszerű, hatékony, eredményes és méltányos megvalósítása esetén az alábbiak a mérvadóak.

A Tanoda környezete, elérhetősége a tanulók és iskolák számára

Érd 70 ezer lakosú agglomerációs város, gyors és gyakori közlekedéssel naponta kb. 15-20 ezer ember jár Budapestre dolgozni, illetve tanulni.

A városban 8 általános iskola 2 gimnázium és 1 szakmunkás iskola van.

A lakosság 10%. a cigány származású, ezekben a családokban 6-7 gyermek van, de nem ritka a 10 gyermek sem.

A város peremkerületében laknak. Vannak cigány telepek is pl. Érd-Ófaluban. A madár nevű utcákban a cigány lakosok beékelődve laknak magyarokkal, jelentős számban. Parkvárosban és a Duna utca környékén is ugyanez a helyzet.

Érd nyolc általános iskolája többnyire peremkerületekben találhatók. A központban lévő Bolyai János Általános Iskola az érd- ófalusi cigány tanulók jelentős részét volt kénytelen befogadni, mivel a szegregáció miatt Ófaluban megszűnt az általános iskola. Itt közel 400 cigány ember él a gyermekek száma 300 felett van. A befogadó Bolyai és kisebb mértékben a Batthyányi Iskolának komoly erőfeszítést jelent e gyerekek integrálása.

A város egyetlen szakképző iskolája a városközpontban van. Ebben az iskolában a cigánygyerekek aránya magasabb, mint az általános iskolákban, a funkcionális analfabéták száma is jelentős.

A 8 általános iskola mellett működik egy speciális iskola,[1] ahol a tanulók 80%-a cigány. Kettő gimnázium található a városban, itt inkább elitképzés folyik, mely a  mélyszegénységben élők számára gyakorlatilag elérhetetlen.

Az Érden élő középiskolás korú fiatalok jelentős része Budapesten tanul.

A Tanoda Érd, Felső u. 123. szám alatt működik, könnyen elérhető a két nagy iskolából a Bolyai János Általános Iskolából és a Batthyány Általános Iskolából. Közelében találhatók olyan városrészek, ahol tömbben élnek a mélyszegénységben lévők.